Notulen CR

Notulen van 2016 kunt u bij ons opvragen, via onze contactpagina. Zet u er dan wel bij, van welke raad u de notulen wilt ontvangen?

2017 januari CR

2017 februari CR

maart 2017 CR

april 2017 CR

mei 2017 CR

juni 2017 CR

juli 2017 CR

september 2017 CR

oktober 2017 CR

december 2017 CR

januari 2018 CR

De medezeggenschapsstructuur is aangepast. De medezeggenschap speelt nu vooral lager in de organisatie. Je kunt kijken bij ‘Bezoekersraad’ en bij ‘Deelnemersraad‘ om meer informatie te vinden. De nieuwe Centrale Raad wordt op dit moment opgezet. Deze zal eens per kwartaal met de bestuurder overleggen. Zodra die overleggen er zijn, zullen er ook weer notulen hier worden geplaatst.