Wat is de Deelnemersraad?

Wie?

De Deelnemersraad is een adviesraad die gespecialiseerd is in
alle activiteiten van de informele zorg die bij de
Regenboog Groep plaatsvinden. De Deelnemersraad behartigd de belangen van de maatjes, buddy’s en deelnemers bij projecten zoals de Vriendendiensten, Vonk, Back on Track, Buddyzorg, Rainbow Buddy Support, etc.

Hoe?

De raad wordt als commissie van de BCD-raad zoveel mogelijk vroegtijdig betrokken bij beleidsvraagstukken, dus voordat adviesaanvragen gemaakt zijn.
Anders is er sprake van schijnparticipatie, omdat alles eigenlijk al
uitgedacht is. Door vroegtijdig te worden betrokken, kunnen de
leden wezenlijk meedenken en praten.

Als commissie heeft de Deelnemersraad zijn eigen expertise en de commissieleden zijn ingespeeld op hun onderwerpen. Dit maakt het ook mogelijk dat de commissies hun eigen initiatieven gaan ontwikkelen en zelf ongevraagd advies leveren. Een ander voordeel van de commissies is, dat ook niet gekozen raadsleden mee kunnen denken in een commissie, wanneer het onderwerp zich daarvoor leent. Ook kunnen externe experts worden uitgenodigd om adviezen uit te werken en voor te bereiden.