Welkom!

 

Herkomst: onbekend
Herkomst: onbekend

Welkom op de site van de cliëntenraden van de Regenboog Groep te Amsterdam!

Deze site is onafhankelijk van de Regenboog Groep. Wij (de cliëntenraden) houden de inhoud zelf bij.

Wordt raadslid van één van de cliëntenraden van De Regenboog Groep

De cliëntenraden van De Regenboog Groep vragen om jouw ideeën.
Heb je ideeën over hoe het werk van De Regenboog Groep beter kan?
Wil je invloed hebben op beslissingen die de organisatie neemt?

Meldt je dan aan!

 

Locatieraad (voor bezoekers en gebruikers van de inloophuizen)
Eens in de maand vergader je met andere bezoekers over onderwerpen die belangrijk zijn voor het inloophuis waar je bezoeker bent, bijvoorbeeld de openingstijden, hygiëne, of de maaltijden. De locatieraad vergadert regelmatig met het locatiehoofd. Het werk voor de raad biedt volop mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt de mogelijkheid om trainingen en cursussen te volgen en doet ervaring op in het behartigen van belangen van andere mensen. Ook is er een onkostenvergoeding voor je werkzaamheden.

Je kunt door de locatieraad worden afgevaardigd naar de Bezoekersraad.

Deelnemersraad (voor cliënten die gebruik maken van informele zorg, maatjesprojecten, vriendendiensten, voedselbanken, buurtrestaurants, groepsactiviteiten, etc)
Eens in de maand vergader je met andere deelnemers over onderwerpen waar je ervaringsdeskundig in bent. Het gesprek kan gaan over de maatjestrajecten, privacy, eenzaamheid, bejegening, etc. De deelnemersraad vergadert ook regelmatig met de directeur of een van de managers.
Het werk voor de raad biedt volop mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt de mogelijkheid om trainingen en cursussen te volgen en doet ervaring op in het behartigen van belangen. Ook is er een onkostenvergoeding voor je werkzaamheden.

Je kunt door de Deelnemersraad worden afgevaardigd naar de Centrale Raad.

Bezoekersraad

Ieder inloophuis van De Regenboog Groep heeft z’n eigen Locatieraad. In deze inloophuizen zorgt De Regenboog Groep voor toeleiding naar hulpverlening, opvang, ondersteuning en activering van kwetsbare stadsgenoten, met name dak- en thuislozen.

De inloophuizen van De Regenboog Groep bieden dak- en thuislozen, voor even, rust in hun vaak jachtig bestaan. Ze kunnen langskomen voor een gezonde maaltijd, een douche en schone kleren. Ook is er ruimte en gelegenheid voor ontspanning zoals een potje biljart of tafeltennis. Bezoekers helpen mee de boel draaiende te houden: ze maken schoon, koken of onderhouden de tuin. Vaak werken zij met veel plezier mee in hun eigen inloophuis, dat geeft hen gevoel van eigenwaarde en is feitelijk een eerste stap naar participatie in de samenleving. Er zijn maatschappelijk werkers aanwezig in elk inloophuis, zij hebben aandacht voor de bezoekers.

Iedere locatieraad vaardigt 2 leden af naar de Bezoekersraad. Deze raad behartigt de algemene belangen die bij de meeste inloophuizen spelen. De Bezoekersraad vergadert 1 x per maand en heeft 1 x per kwartaal formeel overleg met de Raad van Bestuur van De Regenboog Groep.

De Bezoekersraad heeft 4 leden afgevaardigd naar de Centrale Raad.

Onder het kopje Notulen staan de verslagen van de maandelijkse vergaderingen met het management van De Regenboog Groep.

Samenwerkingsovereenkomst

Contact

 

Deelnemersraad

De Deelnemersraad is een adviesraad die gespecialiseerd is in
alle activiteiten van de informele zorg die bij de
Regenboog Groep plaatsvinden. De Deelnemersraad behartigt de belangen van de maatjes, buddy’s en deelnemers bij projecten zoals het Psychiatriemaatje (voorheen Vriendendiensten), Financiële coaching (voorheen Vonk), ervaringsdeskundige coaches verslaving (voorheen Back on Track), Buddyzorg zoals LHBT+-Buddy’s (voorheen Rainbow Buddy Support), etc.

De raad wordt  zoveel mogelijk vroegtijdig betrokken bij beleidsvraagstukken, dus voordat adviesaanvragen gemaakt zijn. Anders is er sprake van schijnparticipatie, omdat alles eigenlijk al uitgedacht is. Door vroegtijdig te worden betrokken, kunnen de leden wezenlijk meedenken en praten.

De Deelnemersraad zijn eigen expertise en de commissieleden zijn ingespeeld op hun onderwerpen. Dit maakt het ook mogelijk dat de commissies hun eigen initiatieven gaan ontwikkelen en zelf ongevraagd advies leveren. Een ander voordeel van de commissies is, dat ook niet gekozen raadsleden mee kunnen denken in een commissie, wanneer het onderwerp zich daarvoor leent. Ook kunnen externe experts worden uitgenodigd om adviezen uit te werken en voor te bereiden.

De Deelnemersraad heeft 5 leden afgevaardigd naar de Centrale Raad.

Centrale Raad

De Centrale raad is een adviesraad die bestaat uit vertegenwoordigers van alle activiteiten die bij de Regenboog Groep plaatsvinden. Dat zijn de maatjes, buddy’s, informele zorg, bezoekers, activering, maatschappelijk werk, partner en familieondersteuning. Deze samenstelling weerspiegelt de diversiteit van de achterban.

Deze ruime groep van vertegenwoordigers kunnen elkaar ondersteunen en van elkaar leren hoe de medezeggenschap het best gerealiseerd kan worden. Met elkaar meekijken en meedenken geeft ruimte aan inspiratie en kan tunnelvisie voorkomen. Tunnelvisie is de onkunde, onwil of onmogelijkheid om bepaalde dingen waar te nemen die binnen iemands directe belevingswereld liggen. Hierdoor ontstaat visie, inspiratie, nieuwe ideeën en bestaansrecht voor medezeggenschap.

De Raad wordt zoveel mogelijk vroegtijdig betrokken bij
beleidsvraagstukken, dus voordat adviesaanvragen gemaakt zijn.
Anders is er sprake van schijnparticipatie, omdat alles eigenlijk al
uitgedacht is. Door vroegtijdig te worden betrokken, kunnen de
raadsleden wezenlijk meedenken en praten.

Eénmaal per jaar spreekt de Centrale Raad ook met de Raad van Toezicht, zeg maar met de baas van de directeur van De Regenboog Groep.

De Centrale raad bestaat uit 10 afgevaardigden van 2 raden:
1. de Deelnemersraad: deelnemers, maatjes, buddy’s & informele zorg
2. de Bezoekersraad: bezoekers, inloop, activering, maatschappelijk werk & participatie

Elke Raad heeft zijn eigen expertise en de raadsleden zijn
ingespeeld op hun onderwerpen. Dit maakt het ook mogelijk dat de
raden hun eigen initiatieven ontwikkelen en zelf ongevraagd
advies leveren.

Notulen

Contact