Welkom!

 

Herkomst: onbekend
Herkomst: onbekend

Welkom op de site van de cliëntenraden van de Regenboog Groep te Amsterdam!

 

English welcome English version here

 

Deze site is onafhankelijk van de Regenboog Groep. Wij (de cliëntenraden) houden de inhoud zelf bij.

 

Wordt raadslid van één van de cliëntenraden van De Regenboog Groep

De cliëntenraden van De Regenboog Groep vragen om jouw ideeën.
Heb je ideeën over hoe het werk van De Regenboog Groep beter kan?
Wil je invloed hebben op beslissingen die de organisatie neemt?

Meldt je dan aan!

Deelnemersraad (voor cliënten die gebruik maken van informele zorg, maatjesprojecten, vriendendiensten, voedselbanken, buurtrestaurants, groepsactiviteiten, etc)
Eens in de maand vergader je met andere deelnemers over onderwerpen waar je ervaringsdeskundig in bent. Het gesprek kan gaan over de maatjestrajecten, privacy, eenzaamheid, bejegening, etc. De deelnemersraad vergadert ook regelmatig met de directeur of een van de managers.
Het werk voor de raad biedt volop mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt de mogelijkheid om trainingen en cursussen te volgen en doet ervaring op in het behartigen van belangen. Ook is er een onkostenvergoeding voor je werkzaamheden.

Je kunt door de Deelnemersraad worden afgevaardigd naar de Centrale Raad.

 

Locatieraad (voor bezoekers en gebruikers van de inloophuizen)
Eens in de maand vergader je met andere bezoekers over onderwerpen die belangrijk zijn voor het inloophuis waar je bezoeker bent, bijvoorbeeld de openingstijden, hygiëne, of de maaltijden. De locatieraad vergadert regelmatig met het locatiehoofd. Het werk voor de raad biedt volop mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt de mogelijkheid om trainingen en cursussen te volgen en doet ervaring op in het behartigen van belangen van andere mensen. Ook is er een onkostenvergoeding voor je werkzaamheden.

Je kunt door de locatieraad worden afgevaardigd naar de Bezoekersraad.

Bezoekersraad

Bij De Regenboog Groep heeft elk inloophuis zijn eigen Locatieraad. Deze inloophuizen helpen dak- en thuislozen in de stad door ze door te verwijzen naar hulp, opvang, ondersteuning en activiteiten.

Elke Locatieraad kiest 2 leden om deel te nemen aan de Bezoekersraad. Deze raad behartigt de algemene belangen die spelen bij de meeste inloophuizen. Ze vergaderen maandelijks met de manager van de inloophuizen en hebben elk kwartaal een formeel overleg met de directeur van De Regenboog Groep.

De Bezoekersraad kan 5 leden afvaardigen naar de Centrale Raad.

Onder het kopje Notulen staan de verslagen van de maandelijkse vergaderingen met het management van De Regenboog Groep.

Samenwerkingsovereenkomst

Contact

 

Deelnemersraad

De Deelnemersraad is een adviesraad die gespecialiseerd is in
alle activiteiten van de informele zorg die bij de
Regenboog Groep plaatsvinden. De Deelnemersraad behartigt de belangen van de maatjes, buddy’s en deelnemers bij projecten zoals het Psychiatriemaatje (voorheen Vriendendiensten), Financiële coaching (voorheen Vonk), ervaringsdeskundige coaches verslaving (voorheen Back on Track), Buddyzorg zoals LHBT+-Buddy’s (voorheen Rainbow Buddy Support), etc.

De raad wordt  zoveel mogelijk vroegtijdig betrokken bij beleidsvraagstukken, dus voordat adviesaanvragen gemaakt zijn. Anders is er sprake van schijnparticipatie, omdat alles eigenlijk al uitgedacht is. Door vroegtijdig te worden betrokken, kunnen de leden wezenlijk meedenken en praten.

De Deelnemersraad zijn eigen expertise en de commissieleden zijn ingespeeld op hun onderwerpen. Dit maakt het ook mogelijk dat de commissies hun eigen initiatieven gaan ontwikkelen en zelf ongevraagd advies leveren. Een ander voordeel van de commissies is, dat ook niet gekozen raadsleden mee kunnen denken in een commissie, wanneer het onderwerp zich daarvoor leent. Ook kunnen externe experts worden uitgenodigd om adviezen uit te werken en voor te bereiden.

De Deelnemersraad heeft 5 leden afgevaardigd naar de Centrale Raad.

Centrale Raad

De Centrale Raad is een adviesraad die bestaat uit vertegenwoordigers van alle activiteiten bij De Regenboog Groep, zoals maatjes, informele zorg, dakloze bezoekers, werk & activering, maatschappelijk werk etc. Deze mix weerspiegelt de diversiteit van de achterban.

De Centrale Raad wordt vanaf het begin betrokken bij beleidsvraagstukken, voordat er officiële adviesaanvragen zijn. Zo vermijden we schijnparticipatie, waarbij beslissingen al genomen zijn voordat de raad wordt geraadpleegd. Vroegtijdige betrokkenheid stelt de leden in staat om echt mee te denken en te praten.

Jaarlijks heeft de Centrale Raad ook een gesprek met de Raad van Toezicht.

De Centrale Raad bestaat uit 10 afgevaardigden van 2 raden:

  1. De Deelnemersraad vertegenwoordigt deelnemers en maatjes van informele zorg.
  2. De Bezoekersraad vertegenwoordigt dakloze bezoekers, inloop, activering, maatschappelijk werk en werk & activering.

Contact