Centrale Raad

De Centrale Raad is een adviesraad die bestaat uit vertegenwoordigers van alle activiteiten bij De Regenboog Groep, zoals maatjes, informele zorg, dakloze bezoekers, werk & activering, maatschappelijk werk etc. Deze mix weerspiegelt de diversiteit van de achterban.

De Centrale Raad wordt vanaf het begin betrokken bij beleidsvraagstukken, voordat er officiële adviesaanvragen zijn. Zo vermijden we schijnparticipatie, waarbij beslissingen al genomen zijn voordat de raad wordt geraadpleegd. Vroegtijdige betrokkenheid stelt de leden in staat om echt mee te denken en te praten.

Jaarlijks heeft de Centrale Raad ook een gesprek met de Raad van Toezicht.

De Centrale Raad bestaat uit 10 afgevaardigden van 2 raden:

  1. De Deelnemersraad vertegenwoordigt deelnemers en maatjes van informele zorg.
  2. De Bezoekersraad vertegenwoordigt dakloze bezoekers, inloop, activering, maatschappelijk werk en werk & activering.

Contact