Centrale Raad

De Centrale raad is een adviesraad die bestaat uit vertegenwoordigers van alle activiteiten die bij de Regenboog Groep plaatsvinden. Dat zijn de maatjes, buddy’s, informele zorg, bezoekers, activering, maatschappelijk werk, partner en familieondersteuning. Deze samenstelling weerspiegelt de diversiteit van de achterban.

Deze ruime groep van vertegenwoordigers kunnen elkaar ondersteunen en van elkaar leren hoe de medezeggenschap het best gerealiseerd kan worden. Met elkaar meekijken en meedenken geeft ruimte aan inspiratie en kan tunnelvisie voorkomen. Tunnelvisie is de onkunde, onwil of onmogelijkheid om bepaalde dingen waar te nemen die binnen iemands directe belevingswereld liggen. Hierdoor ontstaat visie, inspiratie, nieuwe ideeën en bestaansrecht voor medezeggenschap.

De Raad wordt zoveel mogelijk vroegtijdig betrokken bij
beleidsvraagstukken, dus voordat adviesaanvragen gemaakt zijn.
Anders is er sprake van schijnparticipatie, omdat alles eigenlijk al
uitgedacht is. Door vroegtijdig te worden betrokken, kunnen de
raadsleden wezenlijk meedenken en praten.

Eénmaal per jaar spreekt de Centrale Raad ook met de Raad van Toezicht, zeg maar met de baas van de directeur van De Regenboog Groep.

De Centrale raad bestaat uit 10 afgevaardigden van 2 raden:
1. de Deelnemersraad: deelnemers, maatjes, buddy’s & informele zorg
2. de Bezoekersraad: bezoekers, inloop, activering, maatschappelijk werk & participatie

Elke Raad heeft zijn eigen expertise en de raadsleden zijn
ingespeeld op hun onderwerpen. Dit maakt het ook mogelijk dat de
raden hun eigen initiatieven ontwikkelen en zelf ongevraagd
advies leveren.

Notulen

Contact