Bezoekersraad

Bij De Regenboog Groep heeft elk inloophuis zijn eigen Locatieraad. Deze inloophuizen helpen dak- en thuislozen in de stad door ze door te verwijzen naar hulp, opvang, ondersteuning en activiteiten.

Elke Locatieraad kiest 2 leden om deel te nemen aan de Bezoekersraad. Deze raad behartigt de algemene belangen die spelen bij de meeste inloophuizen. Ze vergaderen maandelijks met de manager van de inloophuizen en hebben elk kwartaal een formeel overleg met de directeur van De Regenboog Groep.

De Bezoekersraad kan 5 leden afvaardigen naar de Centrale Raad.

Onder het kopje Notulen staan de verslagen van de maandelijkse vergaderingen met het management van De Regenboog Groep.

Samenwerkingsovereenkomst

Contact