Taakomschrijving leden Locatieraad

Taakomschrijving Locatieraadslid

Van de raadsleden van de Locatieraad wordt verwacht dat zij:

 • De vergaderingen bijwonen
 • Het algemene belang van de bezoekers van het inloophuis behartigen
 • Daarom minimaal 2 x per maand in het inloophuis contact hebben met de achterban
 • Gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het doelgericht en democratische verloop van de vergadering, alsmede voor de werksfeer
 • In de Locatieraad meedenken en meepraten over alle zaken waar deze zich mee bezig houdt
 • Zich vriendelijk en respectvol opstellen naar alle andere aanwezigen, zoals (aspirant-) raadsleden, toehoorders, medewerkers
 • Zorgvuldig omgaan met de privacy van bezoekers, raadsleden, vrijwilligers en medewerkers
 • Actief contact onderhouden met hun achterban
 • Vragen en suggesties van bezoekers in de vergadering aan de orde stellen
 • In voorkomende zaken informatie inwinnen bij bezoekers, vrijwilligers en/of medewerkers
 • De Bezoekersraad van De Regenboog Groep informeren over zaken die in de Locatieraad spelen
 • Aandacht besteden aan het verwelkomen en inwerken van nieuwe (aspirant-) raadsleden (bijvoorbeeld door middel van een “raadsmaatjeskoppel” te vormen voor een bepaalde tijd)
 • Bij verhindering dit z.s.m. doorgeven aan de voorzitter of secretaris
 • Indien gewenst of noodzakelijk, taken en afspraken bijtijds overdraagt of delegeert aan andere raadsleden