Notulen overlegvergaderingen

De vastgestelde notulen van de overlegvergadering zijn op te vragen via bezoekersraaddrg20@gmail.com