Cliëntvertrouwenspersoon

Jaarrapportage RBG 2020

Cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntenvertrouwenspersoon van De Regenboog Groep bemiddelt in situaties waarover onvrede bestaat. Ook kan zij informatie of advies geven en bijstand verlenen. Alles wat u met de cliëntenvertrouwenspersoon bespreekt is vertrouwelijk. Zij doet niets zonder uw toestemming.

“Mijn naam is Lina Elise Berger, en ik ben Cliëntenvertrouwenspersoon.
Ik ondersteun jullie waar mogelijk bij het verbeteren van een situatie waarover onvrede bestaat.
Ik kan opkomen voor uw belangen, kan bemiddelen, kan adviseren en of kan informatie geven.
Wat u met me bespreekt is vertrouwelijk; ik heb geheimhoudingsplicht en doe niks zonder uw toestemming.
Heeft u in uw ogen een onterechte waarschuwing gekregen?
Heeft u het gevoel dat u onheus bejegend wordt?
Heeft u geen zicht op uw eigen dossiernotities?

U kunt mij bellen of mailen. Als u mij belt kan ik u terugbellen zodat u zo min mogelijk telefoonkosten hoeft te maken. Ook kunt u uiteraard bellen vanaf de verschillende locaties van De Regenboog Groep.

Cliëntenvertrouwenspersoon 06-34 29 39 59 of 0800 – 555 666 1 (gratis nummer), lberger@deregenboog.org  of Lina.berger@hvoquerido.nl 

(Als ik afwezig ben neemt Frank Schneider voor mij waar)

vertrouwenspersoon