Cliëntvertrouwenspersoon

Cliëntenraden bespreken nooit individuele klachten. Daarvoor kun je je wenden naar de cliëntvertrouwenspersoon.

Als je het moeilijk vindt om jouw onvrede direct te bespreken met de medewerker, leidinggevende of klachtenfunctionaris, dan kun je daarbij ondersteuning vragen van onze onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. Zij handelen niet zelf de klacht af, maar kunnen je daarbij helpen en adviseren. Dat doen ze bijvoorbeeld door uw klacht bespreekbaar te maken of helder op papier te zetten.

Ook als je geen klacht hebt, maar behoefte aan een luisterend oor of informatie en advies, kun je een beroep doen op onze cliëntenvertrouwenspersoon. Hun bijstand is gratis. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en mag dus niet met anderen praten over wat u vertelt. Tenzij u dat goed vindt.

Contactgegevens cliëntenvertrouwenspersoon

Lina Elise Berger
lina.berger@hvoquerido.nl
0800 555 66 61 (gratis)

Frank Schneider
frank.schneider@hvoquerido.nl
0800 555 66 62 (gratis)