Corona: de laatste berichten

Wil je ons iets melden? Neem dan hier met ons contact op!


Tips kun je hier vinden


Open inloophuizen voor dak- en thuislozen

Vanaf begin april 2020:

Het is belangrijk dat inloophuizen voor daklozen toegankelijk blijven. Voor alle inloophuizen geldt een deurbeleid: om voldoende afstand tussen bezoekers mogelijk te maken worden tijdelijk minder mensen toegelaten.

De volgende inloophuizen zijn op dit moment open:

 • AHA – Oudezijds Voorburgwal 125 – ma t/m vrij 10.00-14.00 uur
 • AMOC – Stadhouderskade 159 – alle dagen 10.00–17.00 uur
 • Blaka Watra – Droogbak 1C – hele week 10.30-19.00 uur
 • Claverhuis vervanging Wereldhuis – Elandsgracht 70 – hele week 09.00-16.00 uur
 • De Meeuw in samenwerking met het Wereldhuis – Motorwal 300 – gehele week 10.00-15.00 uur
 • De Schakel – De Wittenkade 109, ma t/m vrij 8.30–11.00 uur
 • Kloof – Kloveniersburgwal 95 – alle dagen 09.00-15.00 uur
 • Makom – van Ostadestraat 153 – ma, di, wo, vrij, 13.00–19.45, zat,zon 10.00–16.00 uur; dinsdag 13.00-19.00
 • Oud-West – Bilderdijkstraat 182 – hele week 08.30–14.30 uur
 • Princenhof – Oudezijds Voorburgwal 165 – hele week 10.00-16.00 uur
 • Spreekbuis – Tweede Oosterparkstraat 72 – ma t/m vrij 08.00 – 13.00 uur
 • Tweede Mijl – Willemsstraat 39 – ma, wo, vrij 11.00-14.00 uur, op vrijdag mogelijkheid tot douchen
 • Zeeburg – Zeeburgerdijk 53 alle dagen 10.00–17.00 uur
  Overige voorzieningen voor dak- en thuislozen:
 • Haarlemmerstraat: gesloten, maar koffie aan de deur
 • Sisters Missionairies of charity: gesloten, maar eten aan de deur
 • Soepbus Leger des Heils: blijft rijden

 • Artikel op HVO-Querodo over 24-uursopvang
 • Artikel op Gemeente.nu: Aanpak daklozen gericht op extra woonplekken
 • Artikel op AT5 26 mei: ‘Toestroom nieuwe dak- en thuislozen door coronacrisis leidt tot onoverzienbare problemen’
 • Artikel in NRC 16-17 mei Dakloos in coronatijd
 • Definitieve richtlijn dak- en thuislozen
 • Pagina van De Monitor over woonproblemen
 • Artikel in NRC: opvang dak- en thuislozen in hotel
 • Artikel in NRC: opvang in Frankrijk voor daklozen, migranten, junks
 • Artikel in AT5: https://www.at5.nl/artikelen/201459/broodjes-en-een-gesprek-het-drugspastoraat-komt-naar-hulpbehoevenden-toe-deze-crisis

  Adviesraad: Nederland moet aanpak dakloosheid structureel veranderen

  Amsterdam opent extra sporthal voor daklozenopvang
  1 april 2020

  Amsterdam opent op 3 april opnieuw een sporthal voor de opvang van dak- en thuislozen. In deze sporthal in Amsterdam Nieuw-West is plek voor 100 personen die daar tussen 16.30 uur en 9.30 uur ’s ochtends kunnen verblijven. De omwonenden worden hier donderdagmiddag per brief over geïnformeerd.
  De extra plekken worden ingericht om dak- en thuislozen tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk van een slaapplek te voorzien. Voor de groep mensen die in de Kemperinggarage (stadsdeel Zuidoost) verblijft is ook een locatie beschikbaar die op korte termijn kan worden gerealiseerd (100 personen).

  Sporthallen in gebruik als opvang
  De opening van de sporthal in Nieuw-West is een aanvulling op eerdere maatregelen van het college. Zo zijn afgelopen week de Hogendorphal in Amsterdam West en de Sporthallen Zuid in gebruik genomen voor de opvang van elk 100 – dus in totaal 200 – dak- en thuislozen.

  Zo min mogelijk risico
  Beide sporthallen zijn in compartimenten met groepen van maximaal 50 mensen verdeeld om te zorgen dat mensen zo min mogelijk risico lopen. Daarnaast is de winteropvang op de Transformatorweg in 3 ruimtes van 50 personen opgesplitst, en zijn in inloophuizen 40 bedden gerealiseerd. Ook verhuizen in de loop van deze week 150 volwassenen en 24 gezinnen van in totaal 84 personen naar hotel- en hostelkamers in het kader van het afschalen van bestaande locaties.

  Slaapplek voor alle dak- en thuislozen
  Momenteel beschikt Amsterdam al over ruim 6.000 opvangplekken voor dak- en thuislozen gedurende 365 dagen per jaar. Als de vraag naar opvangplekken verder toeneemt, kunnen meer sporthallen in gebruik worden genomen. De reeds genomen maatregelen zijn in lijn met de nieuwe opvangrichtlijn die het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de VNG en Valente op 27 maart publiceerden. Deze richtlijn is bedoeld voor gemeenten en gaat uit van het aanbieden van een slaapplek aan alle dak- en thuislozen, zowel rechthebbend als niet rechthebbend.  Het is op dit moment onbekend hoe lang de nachtopvang voor alle dak- en thuislozen open zal zijn.

  27/3/2020
  Richtlijn voor opvang van dak- en thuislozen tijdens coronacrisis vastgesteld

  Het opstellen van de richtlijn gebeurde op verzoek van de branche en in opdracht van staatssecretaris Blokhuis (VWS). Blokhuis: “In deze tijden van crisis is de groep dak- en thuisloze mensen extra kwetsbaar en mogen we hen niet uit het oog verliezen. Juist nu is er behoefte aan goede opvang, maar tegelijkertijd moeten er maatregelen worden genomen om besmettingen in de opvang te voorkomen en om de veiligheid van hulpverleners te garanderen. Dit vraagt veel van gemeenten en opvangorganisaties. Ik blijf nauw in contact met gemeenten en hulpverleners over wat deze richtlijn voor hen betekent in de dagelijkse praktijk.”

  Nachtopvang en daginloop

  Voorop staat dat er voor dak- en thuislozen in de nacht een slaapplek moet zijn. De nachtopvang moet dan ook openblijven. Daarnaast moeten gemeenten overdag inlooplocaties organiseren, waar dak- en thuisloze mensen warm kunnen worden en terecht kunnen voor een sanitaire stop, een warme maaltijd en andere vormen van ondersteuning. In alle gevallen is het uitgangspunt dat overal ten minste 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

  Veiligheid cliënten en medewerkers

  Om zowel cliënten als hulpverleners in de opvang zo goed mogelijk te beschermen voorziet de richtlijn in een aantal instructies. Hulpverleners moeten zich houden aan de hygiënevoorschriften en zoveel mogelijk afstand bewaren. Ook legt de richtlijn uit hoe om moet worden gegaan met dak- en thuisloze mensen die klachten vertonen. Bij verdenking van een besmetting met het coronavirus moet iemand in een aparte ruimte worden geplaatst om uit te zieken.


  17/3/2020

  Het zal tot jullie doorgedrongen zijn dat de situatie rond corona ook gevolgen heeft voor de Regenboog Groep, de Droogbak en de inloophuizen. En natuurlijk voor jullie persoonlijk. Directeur Hans Wijnands heeft besloten om alle bijeenkomsten op de Droogbak af te lasten. Ook de locatieraden gaan niet door. Dit is in ieder geval tot en met 6 april. Dit betekent dat de Bezoekersraad van 30 maart NIET doorgaat.


  Er is het verzoek vanuit het management om in de inloophuizen zoveel mogelijk plaats te maken voor echte daklozen, dus bezoekers die ergens een thuis of dak boven het hoofd hebben worden verzocht niet naar de inloophuizen te komen. Er wordt geprobeerd de openingstijden van de inloophuizen te verruimen. Ook in de inloophuizen gelden beperkende maatregelen (beperkte toelating, zoveel mogelijk toch naar buiten).


  Maatregelen vanuit De Regenboog Groep

  We vragen van medewerkers en vrijwilligers om contacten met deelnemers en bezoekers tot een minimum te beperken.  De volgende maatregelen, zijn  geldend tot 6 april 2020.:

  • Alle inloophuizen van De Regenboog Groep blijven open voor mensen die geen huis hebben
  • Mensen met een vaste slaapplek bieden we geen toegang tot de inloophuizen
  • We proberen de openingstijden van de inloophuizen te spreiden om minder mensen gelijktijdig aanwezig te laten zijn
  • De afdeling Informele Zorg (maatjescontacten) blijft activiteiten uitvoeren voor haar deelnemers
  • Alle buurtrestaurants van De Regenboog Groep, evenals locaties voor dagbesteding, SCIP, Homeservice, Derde Schinkel en de Buurtboerderij zijn tot 6 april gesloten
  • Alle sociale en culturele groepsactiviteiten zijn geannuleerd (ook in de Huizen van de Wijk)
  • De Huizen van de Wijk blijven geopend voor mensen die geen huis hebben of mensen uit de buurt zonder sociaal netwerk
  • Villa Buitenlust zal beschikbaar worden gesteld als locatie om mensen die geen huis hebben en ziek zijn vanwege het coronavirus, in isolatie te plaatsen

  Zelfredzame dak- en thuislozen kunnen op werkdagen terecht in de Huizen van de Wijk (Claverhuis, De Meeuw, Huize Lydia, in Zuid). Je vindt ze hier.


  De winteropvang is verlengd tot 1 mei en is alleen bedoeld voor ZIEKE daklozen.


  3/4 Trouw: In Amsterdam moeten ook de daklozen naar binnen

  28/3 AT5: 273 nieuwe opvangplekken voor daklozen in coronacrisis in sporthal en hostels


  27/3 Vrijwillige krachtpatsers gezocht voor dakloze Amsterdammers !


  26/3 NRC: Een corona-uitbraak onder daklozen wordt met alle macht voorkomen


  Gemeente: 21/3/2020: Maatregelen opvang dak- en thuislozen


  Artikel in Trouw: De kerken en inloophuizen zijn dicht, dus komt het Drugspastoraat bij u langs


  Artikel in de Volkskrant: Amsterdamse daklozen kunnen door het coronavirus alleen nog op straat terecht


  Artikel in het Parool: René is dakloos in tijden van corona: ‘Het is een tikkende tijdbom’


  Artikel NPO: Deze 3-dakloze-jongeren-zijn-radeloos-door-het-coronavirus


  Artikel in het Parool: Hulporganisatie dreigt met kort geding om gestaakte opvang daklozen


  24/3/2020: MDHG-directeur Dennis Lahey werd gisteren geïnterviewd bij NH Radio vanwege de oproep van de Straatalliantie om daklozen in hotelkamers onder te brengen. Terug te luisteren via onderstaande link. Het interview begint na ongeveer 7,5 minuut en vind je hier.


  AT5: Oproep belangenvereniging: ‘Plaats dak- en thuislozen in lege hotels’


  19/3/2020: Daklozen in Amsterdam worden gespreid

  De groep dak- en thuislozen die momenteel gebruikmaakt van de Amsterdamse winteropvang, wordt opgedeeld vanwege het coronavirus. Volgens verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink zijn er in verband met de risico’s op besmetting te veel mensen op één plek, waardoor is besloten drie kleinere groepen samen te stellen. In totaal is plek voor 150 personen, die wordt verdeeld in groepen van vijftig in totaal, zei hij tijdens een vergadering van de gemeenteraad over het coronavirus.

  Op vragen van de raad over 24 uursopvang van dak- en thuislozen zei Groot Wassink dat dit sterk wordt ontraden door de GGD. Dit omdat samenscholen van groepen mensen leidt tot een grotere kans op verspreiding van het virus.


  Artikel OneWorld: DAKLOOS IN CORONACRISIS: WAAR KUN JE TERECHT?


  RTLNieuws: Dakloos in tijden van corona: ‘Wij zijn net zombies’


  NH-nieuws: Noord-Hollandse daklozencentra bereiden zich voor op coronavirus