Deelnemersraad

De Deelnemersraad is een adviesraad die gespecialiseerd is in
alle activiteiten van de informele zorg die bij de
Regenboog Groep plaatsvinden. De Deelnemersraad behartigt de belangen van de maatjes, buddy’s en deelnemers bij projecten zoals het Psychiatriemaatje (voorheen Vriendendiensten), Financiële coaching (voorheen Vonk), ervaringsdeskundige coaches verslaving (voorheen Back on Track), Buddyzorg zoals LHBT+-Buddy’s (voorheen Rainbow Buddy Support), etc.

De raad wordt  zoveel mogelijk vroegtijdig betrokken bij beleidsvraagstukken, dus voordat adviesaanvragen gemaakt zijn. Anders is er sprake van schijnparticipatie, omdat alles eigenlijk al uitgedacht is. Door vroegtijdig te worden betrokken, kunnen de leden wezenlijk meedenken en praten.

De Deelnemersraad zijn eigen expertise en de commissieleden zijn ingespeeld op hun onderwerpen. Dit maakt het ook mogelijk dat de commissies hun eigen initiatieven gaan ontwikkelen en zelf ongevraagd advies leveren. Een ander voordeel van de commissies is, dat ook niet gekozen raadsleden mee kunnen denken in een commissie, wanneer het onderwerp zich daarvoor leent. Ook kunnen externe experts worden uitgenodigd om adviezen uit te werken en voor te bereiden.

De Deelnemersraad heeft 5 leden afgevaardigd naar de Centrale Raad.