Lid worden van een Locatieraad

Kandidaat voor een Locatieraad

U kunt een mail sturen aan: contact

Eens in de maand vergader je met zeven anderen over onderwerpen waar je (ervarings)deskundig in bent. Het gesprek gaat over onderwerpen die belangrijk zijn voor het inloophuis waar je bezoeker bent, bijvoorbeeld de openingstijden of de maaltijden.

Het werk voor de raad biedt volop mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt de mogelijkheid om trainingen en cursussen te volgen en doet ervaring op in het behartigen van belangen. Ook is er een onkostenvergoeding voor je werkzaamheden.

De locatieraad bestaat uit (regelmatige) bezoekers van een inloophuis. Er is een proeftijd van drie maanden, bij wederzijdse tevredenheid gaat de samenwerking verder.

Je mag je voor meerdere Locatieraden aanmelden als lid.

Je taakomschrijving vind je HIER