Medezeggenschap en Corona

Op deze pagina vindt u informatie betreffende Corona, De Regenbooggroep en medezeggenschap, als je niet meer fysiek bij elkaar kunt komen.

Sinds maandag 23 maart 2020 gelden er nieuwe, verscherpte regels en instructies in verband met de bestrijding van het Corona-virus.
Het Dagelijks Bestuur van de Bezoekersraad heeft deze geïnterpreteerd en komt tot het volgende standpunt:
  1. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ondersteunt en adviseert de GGD, die op hun beurt De Regenbooggroep adviseert. Het RIVM heeft als instructie gegeven dat alle bijeenkomsten (ongeacht het aantal bezoekers) worden verboden. Visite thuis mag met maximaal 3 mensen en dan nog moeten zij 1,5 meter afstand nemen. Als je dit vertaalt naar de Locatieraden en Bezoekersraad, dan stellen zij vast dat deze niet meer kunnen plaatsvinden op de manier waarop dat tot nu toe gebeurde.
  2. Het advies van het RIVM zegt met nadruk om fysiek contact uit de weg te gaan en blijven en alleen zeer noodzakelijk e dingen te doen, als het niet anders kan (boodschappen, de hond uitlaten, naar de dokter of apotheek). Een IC verpleegkundige schreef het treffend: ‘Dat je nog naar buiten mag, een ommetje maken en boodschappen doen, betekent dat je hond voor de deur 10 min. uitlaten prima is, maar niet een uur in het bos. En haal 1 x per week boodschappen, niet meerdere keren per dag’. Het gaat er om, om mee te helpen om de zorg niet ver te belasten.

We komen dus niet meer fysiek samen omdat we:

A. De zorg willen ontlasten

B. Daarmee kunnen bijdragen aan het niet verder ingrijpen in de inloophuizen van De Regenbooggroep.

We moeten dus op zoek naar andere manieren om medezeggenschap vorm te geven. De Bezoekersraad verzamelt via de voorzitters van de Locatieraden informatie in per mail, het DB verzamelt deze elke woensdag en zet dit om in een lijstje met prioriteiten en geven dit wekelijks per mail door aan de directeur en het managementteam van De Regenbooggroep.

We zijn verder aan het nadenken hoe we op een andere manier vorm kunnen geven aan de medezeggenschap bij jullie locatie? Bijvoorbeeld over de telefoon, over de mail, of via een ideeënbus of klachtenbus of iets anders?

Wij begrijpen dat dit ongewenste gevolgen met zich meeneemt: misschien eenzaamheid of angst. Kunnen we met elkaar in contact blijven, maar niet op een fysieke manier, maar wel op een andere manier? Hoe beter we ons hier aan houden, des te sneller gaat het voorbij. Hiervoor hebben we ook tips.

Contact met ons

LAATSTE BERICHTEN