Participatieve medezeggenschap

knelpunt

De raad wil wezenlijke invloed en geen schijnparticipatie. De raad heeft in 2013 stappen gezet om op een nieuwe manier met de bestuurder in gesprek te gaan.

Samen met de bestuurder wordt onderzocht hoe de raad vóórdat er al een besluit ligt in de vorm van een adviesaanvraag, vroegtijdig meegenomen kan worden in de besluitvorming.  Dat levert de raad wezenlijke invloed op, doordat ze kan meedenken over komende
besluiten. Voor de organisatie is dit interessant, omdat de belangen van de achterban  eerder kunnen worden meegenomen en al veel eerder duidelijk is, of er draagvlak is voor beleidskeuzes, dan wel hoe dat draagvlak gecreëerd kan worden.