Notulen DR

Oudere notulen kunt u bij ons opvragen, via onze contactpagina. Zet u er dan wel bij, van welke raad u de notulen wilt ontvangen?

In januari 2018 is er geen overlegvergadering geweest

februari 2018 DR

maart 2018 DR

april 2018 DR

mei 2018 DR

 

NB: De conceptnotulen worden een maand na de vergadering vastgesteld. Daarna worden de vastgestelde notulen op de website geplaatst. Als er dus bv. in juni wordt vergaderd, dan worden de conceptnotulen in juli besproken en begin augustus op de website geplaatst).