Lid worden van een Raad

De Regenboog Groep vraagt jou om advies!

De Deelnemersraad is een adviesraad die gespecialiseerd is in
alle activiteiten van de informele zorg die bij de Regenboog Groep plaatsvinden. De Deelnemersraad behartigd de belangen van de maatjes, buddy’s en deelnemers bij projecten zoals de Vriendendiensten, Vonk, Back on Track, Buddyzorg, Rainbow Buddy Support, etc.

Ieder inloophuis van de Regenboog Groep heeft z’n eigen Locatieraad. In deze inloophuizen zorgt de Regenboog Groep voor toeleiding naar hulpverlening, opvang, ondersteuning en activering van kwetsbare stadsgenoten, met name dak- en thuislozen.

Heb je ideeën over het werk van De Regenboog Groep? Wil je advies kunnen uitbrengen  en invloed uitoefenen op beslissingen die de organisatie wil nemen? Stel je dan kandidaat!

IK WIL LID WORDEN VAN DE DEELNEMERSRAAD

IK WIL LID WORDEN VAN EEN LOCATIERAAD