Wat is de Bezoekersraad?

Ieder inloophuis van de Regenboog Groep heeft z’n eigen Locatieraad. In deze inloophuizen zorgt de Regenboog Groep voor toeleiding naar hulpverlening, opvang, ondersteuning en activering van kwetsbare stadsgenoten, met name dak- en thuislozen.

De inloophuizen van De Regenboog Groep bieden dak- en thuislozen, voor even, rust in hun vaak jachtig bestaan. Ze kunnen langskomen voor een gezonde maaltijd, een douche en schone kleren. Ook is er ruimte en gelegenheid voor ontspanning zoals een potje biljart of tafeltennis. Bezoekers helpen mee de boel draaiende te houden: ze maken schoon, koken of onderhouden de tuin. Vaak werken zij met veel plezier mee in hun eigen inloophuis, dat geeft hen gevoel van eigenwaarde en is feitelijk een eerste stap naar participatie in de samenleving. Er zijn maatschappelijk werkers aanwezig in elk inloophuis, zij hebben aandacht voor de bezoekers.

Iedere locatieraad vaardigt 2 leden af naar de Bezoekersraad. Deze raad behartigt de algemene belangen die bij de meeste inloophuizen spelen. De Bezoekersraad vergadert 1 x per maand met de manager inloophuizen en heeft 1 x per kwartaal formeel overleg met de Raad van Bestuur van de Regenboog Groep.

De Bezoekersraad vaardigt ook maximaal 5 leden uit naar de Centrale Raad.