Wat is de Deelnemersraad?

Wat?

De Deelnemersraad is een adviesraad die gespecialiseerd is in
alle activiteiten van de informele zorg die bij de
Regenboog Groep plaatsvinden. De Deelnemersraad behartigt de belangen van de maatjes, buddy’s en deelnemers bij projecten zoals de Vriendendiensten, Vonk, Back on Track, Buddyzorg, Rainbow Buddy Support, etc.

Voorjaar 2020 is een nieuwe raad gekozen waarin 11 leden zitting kunnen nemen. Neem contact op via: deelnemersraad@deregenboog.org