Wat is medezeggenschap?

Bij de Regenboog Groep hebben cliëntenraden een belangrijke rol. Ze vertegenwoordigen de belangen van verschillende groepen mensen, waaronder cliënten, deelnemers en bezoekers. De organisatie neemt hun advies serieus bij het nemen van beslissingen.

De rechten van een cliëntenraad gaan soms verder dan alleen advies geven. In bepaalde gevallen heeft de Regenboog Groep zelfs instemming nodig van de cliëntenraad voordat ze veranderingen kunnen doorvoeren.

Als de Regenboog Groep een beslissing neemt zonder advies of instemming van de cliëntenraad, kan de raad dit besluit laten terugdraaien totdat ze wel advies of instemming hebben gegeven.

Bij de Regenboog Groep is participatieve medezeggenschap afgesproken, wat betekent dat de cliëntenraad vroegtijdig bij het besluitvormingsproces wordt betrokken. Dat is lees je hier.

Wat staat er in de Wet op de Medezeggenschap Cliëntenraden in Zorginstellingen (WMCZ)?