Wat is medezeggenschap?

Medezeggenschap is het recht hebben op inspraak op besluitvorming. Het is dus het invloed uitoefenen op de omstandigheden binnen een organisatie.

De cliëntenraden van de Regenboog Groep behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten, deelnemers, bezoekers, en buddy’s.  Het bestuur van de Regenboog Groep moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraden.

 

Criteria aan de medezeggenschap
1. de belangen van de achterban moeten worden meegenomen
2. niet over mensen praten, maar mét mensen praten
3. het moet zinvol, nuttig, vruchtbaar zijn
4. het moet echte medezeggenschap zijn en geen
schijnparticipatie (wezenlijke betrokkenheid en invloed)
5. het moet vernieuwend zijn
6. de medezeggenschap moet de kwaliteit van de Regenboog
Groep verbeteren
7. het moet voor iedereen begrijpelijk en overzichtelijk zijn
8. er moet een duidelijke lijn (visie & missie) zijn
9. er moet een goede balans zijn tussen snelheid en
zorgvuldigheid
10. iedereen moet voldoende autonomie kunnen ervaren
11. het moet werkbaar zijn, rekening houden met draagkracht
en draaglast
12. er moet gebruik worden gemaakt van ervaringsdeskundigheid
13. leden moeten vroegtijdig betrokken en geïformeerd zijn
14. de resultaten moeten (SMART) meetbaar zijn
15. iedere bezoeker, deelnemer, buddy, cliënt moet kunnen
meedoen, in de medezeggenschap een ‘plek’ kunnen krijgen
16. het moet veilig zijn
17. er moet op een respectvolle manier openheid en eerlijkheid
kunnen zijn
18. er moet gemonitord worden
19. er moet vrijheid in verbondenheid zijn en niet gebonden
zijn aan allerlei regels en verplichtingen

Wat staat er in de Wet op de Medezeggenschap Cliënteraden in Zorginstellingen (WMCZ)?