Wet op Medezeggenschap cliënten in de zorg

Medezeggenschap van cliënten in de zorg is op dit moment geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

De regering werkt aan een nieuwe WMCZ. Je kunt die ontwikkeling hier volgen

Rechten Cliëntenraad

Om goed te kunnen functioneren heeft een cliëntenraad een aantal rechten. Dat zijn:

 • Recht op informatie

  De zorginstelling moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.

 • Recht op overleg

  De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling.

 • Recht om te adviseren

  De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de directie adviseren.

 • Recht van enquête

  Vindt de cliëntenraad dat er sprake is van wanbeleid? Dan kan hij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vragen dit te onderzoeken.

 • Bindende voordracht bestuurslid

  De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur of de Raad van Toezicht. Hij mag ten minste 1 persoon voordragen ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht.

 • De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) schrijft voor wat er moet gebeuren bij meningsverschillen tussen de cliëntenraad en de raad van bestuur. De verschillende mogelijkheden vind je hier.
 • Voorbeelden van rechtszaken betreffende de medezeggenschap vind je hier.